KEVÄTTALVEN KUUMIN PILKKITAPAHTUMA OULUSSA!

Nallikarin Kingi on uusi koko perheen ja alan harrastajien vuosittainen pilkkitapahtuma, jonka tapahtumapaikka on lähellä Oulun keskustaa Nallikarin ranta-alueella. Tapahtuman tavoitteena on saada liikkeelle, ulkoilemaan ja pilkkimään meren jäälle niin lapset, nuoret kuin aikuiset.

Kiitos kaikille osallistuneille. Ensi vuonna uudestaan!
Tykkää ja seuraa valmisteluita Facebookissa

SARJAT JA PALKINNOT 2018

Kilpailun pääsarjassa kisataan Nallikarin Kingi -tittelista, jonka voittaa suurimman (paino) kalan pilkkinyt osallistuja. Pääsarjaan osallistuvat kaikki osallistumismaksun maksaneet.

Pääsarjassa kaikki palkinnot ovat rahallisia, ja niiden arvo määräytyy osallistujamäärän mukaan. Tämän lisäksi kilpailussa on neljä alasarjaa, miehet, naiset, nuoret ja tiimit, jossa palkinnot ovat palvelulahjakortteja sekä erilaisia tuotepalkintoja.

Pääsarjan palkinnot jaetaan yhden kalan painon mukaan ja alasarjoissa markitsee ainoastaan saaliin kokonaispaino.

TULOKSET 2018

KUVIA 2018
VUODEN 2018 TULOKSET
VUODEN 2018 PALKINNOT

SÄÄNNÖT JA OHJEET

1 § Nallikarin Kingi pilkkikilpailu on kaikille avoin

Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: Henkilökohtaiset sarjat Nallikarin Kingi(kaikki kilpailulisenssin lunastaneet) Miesten sarja  Naisten sarja  Nuorten alle 16-vuotiaiden sarja (vuonna 2018 täyttää 16 )  Alle 12 vuotiaalla kilpailijalla voi olla avustajana tukihenkilö. Tukihenkilö saa neuvoa ja auttaa reikien kairaamisessa ja kalan irroittamisessa koukusta mutta ei saa muuten osallistua pilkkimiseen. Joukkuekilpailu  Joukkueessa tulee olla 3-5 henkeä. Joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla suurin kala kilpailuun. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun siirtymäajan puitteissa kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjän määräämään paikkaan (ns. nollakortti). Muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus

Kilpailujen järjestäjillä on oltava kalavedenomistajan lupa sekä muut tarvittavat luvat kilpailun sekä kilpailuun liittyvien oheistoimintojen järjestämiseksi. Kilpailijoilta ei edellytetä kalastuslupia tai kalastuksenhoitomaksun suorittamista.

3 § Kilpailuaika on noin neljä tuntia, kello 11-15

Ilmoittautuminen alkaa viimeistään klo 10 Rantaravintola Nallikarissa. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan noin 15 min. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kilpailun aloitusmerkkiä. Ei kairata edes kairaa jäähän pystyyn. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on 30 minuuttia aikaa siirtyä maalialueelle. Myöhästyneen kilpailijan saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana kilpailualueelta poistuminen on kielletty lukuunottamatta mahdollisesti osoitettua WC-aluetta. Kilpailualueen lähtö- ja maalialue on Nallikarin “majakan” kohdalla, josta rantaudutaan. Kilpailukeskus on Rantaravintola Nallikarissa.

4 § Kilpailualue merkitään selvästi jäälle ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty

5 § Varusteiden käsittely kilpailualueella

Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilaanteessa kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko 50 metriä lähemmäksi virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan mahdolliset vahingot. Pilkkiminen ja reijän kairaaminen viittä ( 5 ) metriä lähemmäs toisen käytössä olevaa avantoa on kielletty. Kysyttäessä lupa kanssakilpailijalta, pilkkiminen on mahdollista lähempänäkin. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn ja sen kaatuessa välittömästi nostettava pystyyn. Järjestäjien toimesta kilpailualuetta valvotaan ja alueella olevat pyydykset merkitään. Lisäksi suoritetetaan riittävä jäätiedustelu.

6 § Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muut apuvälineet

Akkuporakonekairan käyttö on sallittu. Pulkan käyttö on sallittu.

7 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit

Lähtö ja maalialueella liikuttaessa sekä kilpailualueella siirtymäaikana kairanterän on oltava suojattuna aina aloitusmerkkiin asti sekä lopetusmerkin jälkeen.

8 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä ( 1 ) onkea kerrallaan vedessä

Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi ( 1 ) yksi - tai useampihaarainen koukku poisluettuna tasapainopilkit, jossa sallitaan enintään kaksi ( 2 ) yksihaaraista kiintokoukkua sekä rungon alapuolella oleva yksi - tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö mukaan luettuna ryynien, matojen, toukkien (myös käytettyjen) tms. pudottaminen reikään on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

9 § Kilpailukaloina ovat kaikki lain sallimat kalat

Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saalista ei saa luovuttaa toiselle kilpailijalle kilpailun aikana, ja järjestäjän edustajalla on oikeus tarkistaa kilpailjan varusteet ennen kilpailun alkua.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaise saaliin paino

Nallikarin Kingi- mestaruuden voittaa kilpailija, jolla on suurin yksittäinen kala. Oman saaliin suurin kala on osoitettava punnituksessa punnitsijoille, joka punnitaan erikseen. Muuten kilpailijan kalat punnitaan yhdessä kalalajista riippumatta. Tasatilanteessa suurin kala ratkaisee sijoituksen. Jos myös suurin kala tasan, ratkaisee arpa. Saalis jää kilpailujärjestäjille, joka menee elintarvikkeeksi. Joukkuekilpailussa joukkueen yhteissaalis ratkaisee. Joukkueen jäsen osallistuu suurin kala kilpailuun, eli Nallikarin Kingiin.

11 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan

12 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty

13 § Kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ao. kilpailijan suorituksen hylkäämisen

Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

14 § Järjestäjä nimeää kolmihenkisen ( 3 ) tuomarineuvoston

Pohjois-Pohjanman Vapaa-ajankalastajapiirin kilpailujaosto yhdessä kilpailun järjestäjien kanssa (Atteson fishing ja FinnsAway Traveling) nimeää kolmihenkisen ( 3 ) tuomarineuvoston, joka kokoontuu ennen kilpailua.

Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisesti tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä, jonka kilpailun järjestäjä kuuluttaa tiedoksi. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

15 § Palkinnon arvon ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saajan vastuulla

16 § Nallikarin Kingi -kiertopalkinto säilytetään esillä Ravintola Nallikarissa

Kiertopalkinto katkeaa kolmesta kiinnityksestä.

17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä

18 § Järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ja peruutuksiin

Mahdollisen jäätilanteen vuoksi Force Majeure astuu voimaan viimeistään klo 10.00 16.3.2018, josta ilmoitetaan välittömästi www.nallikarinkingi.com sivustolla ja Facebookissa . Ennakkoilmoittautumismaksut palautetaan.

JÄRJESTÄJÄT

Atteson Fishing

Opastetut urheilukalastusmatkat ja venepalvelu. Virkistyspäivä, myyntikokous, safari kesäpäivänä, viikonloppuvetäytyminen jne. Voimme yhdistellä monenmoista toimintaa tarpeittesi mukaan. Kohteita mm. Oulujärvi, Oulujoki, Perämeri, Inarinjärvi, Kilpisjärvi ja Jäämeri

- Juha "Atte" Aitta

FinnsAway - Traveling & Business

THIS IS FINNSAWAY! - Finnish couple who left Oulu behind in July 2017 and began life-changing journey as nomads. We work as travel bloggers and photographers and do other freelance jobs which can be done remotely. We help companies in sales, marketing and social media and build also websites for them.

- Toni & Anne

PILKKIMÄSSÄ MUKANA

HALUATKO NÄKYÄ MUKAVASSA KANSANTAPAHTUMASSA?

OTA YHTEYTTÄ

pilkkiminen oulussa kalastus pilkki kilpailu talvi 2018 tyky-päivä tiimikisa tiimiurheilu ryhmäkilpailu kalastuspalvelu kalastaminen työhyvinvointi yrityskilpailu talviliikunta talvimatkailu oulu kemi tornio kokkola raahe tekemistä yrityksille oulussa talvella